Zoom8 ranking 6/2017 Huoltoveneet

Kuten kilpailukutsussa mainittiin, Huoltoveneiden täytyy rekisteröityä ja toimittaa lista purjehtijoista, joista ne ovat vastuussa. Huoltoveneiden on kilpailulautakunnan pyynnöstä osallistuttava tarvittaessa kilpailun turvallisuustehtäviin.
Huoltoveneen tiedot ja yhteystiedot syötetään tänne tai kisatoimistolle sen aukioloaikana.

Rekisteröidyt huoltoveneet