Venepukkien siirtäminen kesäsäilytykseen Suomenojalla

Venepukkien siirto Suomenojalla tapahtuu alustavan tiedon mukaisesti to 7.6.2018 klo 17 alkaen.

Oheisessa kuvassa (ylempi liite) keltaisella merkitty paikat, mistä pukit siirrettävä harmaalle alueelle. Alemman liitteen listasta käy ilmi, mitkä pukeista kaipaavat siirtoa. 

EMK on varannut autot siirtoa varten, jos pukki voidaan autolla siirtää. Auton kulut jaetaan talvikauden 2018-19 Suomenojalla säilytettävien kesken.

Jos pukkia ei voi siirtää autolla, on pukki siirrettävä itse omistajan toimesta.