Toimikunnat

Toimikunnat

EMK:n tavoitteena on toiminnan monipuolinen kehittäminen hallituksen ja toimikuntien yhteistyönä. Jäsenien toivotaan osallistuvan aktiivisesti toimikuntatyöhön, joka palvelee ja edistää emkIläisten yhteistä veneilyharrastusta. Seuran toiminta perustuu jäsenien vapaaehtoiseen yhteiseen toimintaan.