Juniori- ja kilpailutoiminnan tyytyväiyyskyselyn tulokset

EMK:lle on myönnetty Olympiakomitean (entinen Valo) tunnustuksena Nuori Suomi-sinetti laadukkaasta seuratyöstä. Viime vuonna juniori- ja kilpailutoimintaan osallistuville jäsenille teetettiin kysely koskien Sinettiseurakriteerejä ja toiminnan pelisääntöjä. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan löytyvät allaolevien linkkien takaa. Vastaajia pelisääntökyselyyn oli 16, sinettiseurakyselyyn lapsille 6, nuorille 4 ja valmentajille ja seuratoimijoille 11. Pelisääntökyselyssä EMK:n junioritoiminta sai hyvät arviot; kaikilta osin arviot olivat luokkaa 3-5 (asteikolla 1-5). Pelisäännöt koettiin selkeiksi, harrastukseen kuluva aika ja kustannukset sopiviksi ja toiminnan taso hyväksi. Kilpailutilanteissa toivottiin lisää kannustusta, sekä treeneissä lasten parempaa yksilöllistä huomioimista. Tarkemmat kyselytulokset antavat tietoa myös harjoituksiin osallistuvien lasten ja nuorten liikkumisesta purjehdusharrastuksen ulkopuolella.

Lasten ja nuorten sinettiseurakyselyissä harrastuksen parhaiksi puoliksi nousivat esiin kaverit, yhteishenki, kisat, leirit ja uuden oppiminen. Lajin ikävämpänä puolena koettiin alku- ja loppukauden kylmät kelit. Nuorten (14v. -->) kohdalla eniten hajontaa kyselyssä oli vaaa-ajan treenimäärien kohdalla; osa harjoittelee vapaa-ajallaan paljon, osalle purjehdus on kenties ainoa urheiluharrastus.

Seuratoimijoiden ja valmentajien osalta kehityskohteina nähtiin seuratoiminnassa vastuunjaon selkeyttäminen ja siihen liittyen ajankäytön hallinta. Lisäksi toivottiin parempaa yhteistyötä ryhmien välillä sekä muiden purjehdusseurojen kanssa. Parhaita puolia tämänkin ryhmän mukaan olivat yhteishenki, seuratyön mielekkyys, sekä seuran panostus junioritoimintaan ja ohjaajien ja valmentajien koulutukseen.

Pelisääntökysely:

 
 
Sinettiseurakysely, lapset:
 
 
Sinettiseurakysely, nuoret:
 
 
Sinettiseurakysely, seuratoimijat ja valmentajat: